300GHz~1μHz(超高频/毫米波/微波/UHF/VHF/超低频)的凯科梦
可根据要求进行少量的设计・生产・测试。敬请垂询。

低噪声放大器(用于冷却状态)

Model No. UPJ05
特性
这是用于冷却状态的超低噪声放大器。它在低温状态下(74 K或更低)展现其性能。它用作蜂窝式电话基站的接收器,被动式雷达的前置放大器和用于研发。

订购信息 (请告知我方型号、零件号以及其他需求。)

宽频型

零件号 频率范围 小信号增益(dB) P1输出(dBm) NF(dB)
KA-K1M1GCLN-M-01 1.0MHz - 1.0 GHz 20 min. 3 min. 1.0max
KA-K1M2GCLN-M-01 1.0MHz - 2.0 GHz 20 min. 3 min. 1.0max
KA-1G2GCLN-M-01 1.0GHz - 2.0 GHz 20 min. 3 min. 1.0max
KA-1G7GCLN-M-01 1.0GHz - 7.0 GHz 20 min. 3 min. 1.0max

窄频

零件号 KA-N1.95GCLN-M-01 KA-N2.60GCLN-M-01 KA-N4.00GCLN-M-01 KA-N14.5GCLN-M-01
特征阻抗(标准) [Ω] 50 50 50 50
频率 [GHz] 1.95±0.05 2.60±0.05 4.0±0.1 14.5±0.1
增益(标准) [dB] 20 18 18 15
Pin(最大) [dBm] -15 -15 -15 -15
P1dBcom. [dBm] 3 3 3 3
NF(最大) [dB] 0.3 0.3 0.3 0.5
连接器   SMA(f),(f) SMA(f),(f) SMA(f),(f) SMA(f),(f)
尺寸
(不含连接器)
[mm] 60(L)×22(W)×14(H) 60(L)×22(W)×14(H) 60(L)×22(W)×14(H) 60(L)×22(W)×14(H)
电源   3V 50mA max. 3V 50mA max. 3V 50mA max. 3V 50mA max.