300GHz~1μHz(超高频/毫米波/微波/UHF/VHF/超低频)的KEYCOM
可根据要求进行少量的设计・生产・测试。敬请垂询。

金属波导探针天线

Model No. ANT61
特性

矩形波导的尖端是一个探针天线,有各种频率可供选择。

注意:订购时若没有指定长度,则为标准长度。

配置

 

订购信息(请告知我方型号、配件号以及其他需求。)

法兰型号(矩形)

零件号 频率(GHz) 波导标准 L(mm)(标准长度)
PA430S CPR430F 1.7-2.6 WR-430 300
PA284S UG53/U 2.6-3.99 WR-284
PA187S UG149A/U 3.95-5.85 WR-187 200
PA159S CMR159 4.9-7.05 WR-159
PA137S UG344/U 5.85-8.2 WR-137
PA90S UG39/U 8.2-12.4 WR-90 120
PA62S UG419/U 12.4-18 WR-62
PA42S UG595/U 18-26.5 WR-42
PA34S UG599/U 22-33 WR-34
PA28S UG599/U 26.5-40 WR-28

法兰型号(圆形)

零件号 频率(GHz) 波导标准 L(mm)(标准长度)
PA42R UG425/U 18-26.5 WR-42 120
PA28R UG381/U 26.5-40 WR-28
PA22R UG383/U 33-50 WR-22
PA19R 40-60 WR-19
PA15R UG385/U 50-75 WR-15
PA12R UG387/U 60-90 WR-12
PA10R 75-110 WR-10
PA8R 90-140 WR-8
PA6R 110-170 WR-6 50.8
PA5R 140-220 WR-5
PA4R 170-260 WR-4
PA3R 220-325 WR-3
PF2R 325- WR-2

法兰型号(FXR型)

零件号 频率(GHz) 波导标准 L(mm)(标准长度)
PA8F UG387/U 110-170 WR-6 50.8
PA6F 140-220 WR-5
PA5F 170-260 WR-4
PA4F 220-325 WR-3
PA3F 325- WR-2