300GHz~1μHz(超高频/毫米波/微波/UHF/VHF/超低频)的KEYCOM
可根据要求进行少量的设计・生产・测试。敬请垂询。

振荡器(Gunn振荡器)

Model No. PAH02
特性

KEYCOM提供许多种类的gunn振荡器,并可根据要求进行设计。

订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求。)

机械调节型

零件号 中心频率中(GHz)
 (可测频率)
机械调节范围(MHz) 输出 最小. mw 波导标准 法兰型号
GOMW90-9.5 9.5 (8.0-12.4) ±500 200 WR-90 UG-39/U
GOMW22-35 35.0 (33.0-50.0) ±500 150 WR-22 UG-383/U
GOMW15-60 60.0 (50.0-75.0) ±500 60 WR-15 UG-385/U
GOMD15-60 60.0 (50.0-75.0) ±300 100 WR-15 UG-385/U
GOMW10-94 94.0 (75.0-110.0) ±500 50 WR-10 UG-387/U
GOMD10-94 94.0 (75.0-110.0) ±5000 100 WR-10 UG-387/U
GOMD8-120 120.0 (90.0-140.0) ±100 15 WR-8 UG-387/U
GOMD8-140 120.0 (90.0-140.0) ±1500 5 WR-8 UG-387/U

变容二极管调节型

零件号 中心频率(GHz)
(可测频率)
机械调节范围(MHz) 输出 最小. mw 波导标准 法兰型号
GOVW90-9.5 9.5 (8.2-12.4) ±100 150 WR-90 UG-39/U
GOVB90-9.5 9.5 (8.2-12.4) ±50 200 WR-90 UG-39/U
GOVW22-35 35.0 (33.0-50.0) ±100 30 WR-22 UG-383/U
GOVD22-35 35.0 (33.0-50.0) ±50 150 WR-22 UG-383/U
GOVW15-60 60.0 (50.0-75.0) ±100 20 WR-15 UG-385/U
GOVD15-60 60.0 (50.0-75.0) ±50 60 WR-15 UG-385/U
GOVW10-94 94.0 (75.0-110.0) ±100 10 WR-10 UG-387/U
GOVD10-94 94.0 (75.0-110.0) ±50 50 WR-10 UG-387/U

外观